Zriaďovateľ a partneri Gateway College

Zriaďovateľ:

Partneri:

Vanguard College, Kanada

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Kristus mestu

Katedra teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici