Vízia

Vidíme, ako v srdci kontinentu, ktorý sa zmieta v kŕčoch duchovnej smrti povstáva generácia, ktorá sa postaví proti záplave apatie a zúfalstva.
Vidíme, ako iskry prebudenia, ktoré Duch Svätý rozdúchava do mocného plameňa, zachytávajú mladí muži a ženy a stávajú sa fakľami tohto plameňa na tých najtemnejších miestach.
Vidíme kráľovstvo, ktoré rastie a neupadá.
Vidíme, ako sa rozrastá a nezmenšuje.
Vidíme ho ako mocnú silu a nie ako vymierajúci zostatok.
Vidíme zvrchovaného a vyvýšeného Pána, ktorého sláva napĺňa chrám a ktorý naliehavo volá:
“Kto pôjde? Koho pošlem?”
Vidíme zástup tých, ktorí povstávajú v pokore, odvahe a bázni, ako odpovedajú:
“Tu som. Pošli mňa!”