Študijné programy

ROČNÍK 2018/2019 - DENNÉ JEDNOROČNÉ ŠTÚDIUM

Začiatok a koniec školského roka
Predbežný začiatok je 25. septembra 2018  a koniec na prelome mája a júna 2019.
Štúdium je ukončené absolventskou slávnosťou.

Časový harmonogram (rozvrh)
Vyučovanie prebieha 4 dni v týždni, spravidla utorok - piatok.
Okrem štandardného rozvrhu sa študenti zúčastňujú aj ďalší eventov, kde je ich účasť požadovaná:
Účasť na bohoslužbách domáceho zboru 1x v mesiaci, prípadne v zboroch, od ktorých dostaneme pozvanie.
Účasť na konferenciách ako dobrovoľníci: Turbulencia, Fiesta , Transformeri
Odporúčaná účasť na konferenciách - YC Slovensko, Global Leadership Summit, iné)
Odporúčame byť súčasťou života na škole v najvyššej možnej miere a benefitovať z poskytovaných možností a pozvaní.

Chapels
Súčasťou vyučovania sú každé ráno osobné stíšenia o 8:30.

Mentoring
Zámerom mentoringu je podpora osobného rastu, pri ktorom mentor vedie cielený rozhovor. Každý študent má prideleného mentora, s ktorým sa stretáva raz za jeden alebo dva týždne počas vyučovacieho dňa.

Prax
Súčasťou denného štúdia je povinná prax. Študenti sú počas roka zapojení do zabehnutých služieb, kde sa prakticky učia pracovať v tíme, podriadiť sa autoritám, prekračovať svoje hranice, duchovne napredovať, skúšať nové veci a zlepšovať sa v tom, na čo sa v budúcnosti chcú zamerať.
Prax prebieha v piatok.
V minulých rokoch boli študenti na praxi napr. v materskom centre Mozaika (NR), na mládeži Unlock (NR), v nízkoprahovom klube Metro (HC).
Študenti si nevyberajú a nevybavujú prax individuálne, je im pridelená vedením školy.

Misijná prax
Okrem toho, že sa študenti zúčastňujú povinných a odporúčaných konferencií ako dobrovoľníci, počas školského roka idú aj na misijný výjazd.
Cieľom misijnej praxe je uplatniť získané poznatky počas štúdia na GWC.

Predmety
Zoznam predmetov:
Pozadie Starej a Novej zmluvy, Systematická teológia, Prebudenencká teológia, Duchovná formácia, Dejiny kresťanstva, Dejiny prebudenia, Základy duchovného poradenstva, Formácia k duchovnému vodcovstvu, Misia v praxi, Úvod do evanjelizácie, Leadership, Nadprirodzená služba, Kázanie, Praktická služba deťom, Zručnosti,..
Niektoré predmety sú vyučované v blokovej výučbe.

Financovanie štúdia
Zverejníme 11. júna 2018.
Fiancovanie, ktoré bolo doposiaľ platné nájdete TU.

Ukončenie štúdia
Štúdium je ukončené absolventskou slávnosťou. Študenti dostávajú diplom o ukončení štúdia. Štúdium je neakreditované. 

Život na škole
Ubytovanie - si zabezpečuje každý študent sám na základe osobných nárokov.
Strava - počas prestávok majú študenti k dispozícií kuchynské priestory na prípravu pokrmov z vlastných surovín.
Priestory školy sú v centre mesta a je možné parkovanie v areáli budovy.
V priestoroch školy je dostupná wifi sieť.
Škola zdieľa priestory s lokálnou Apoštolskou cirkvou Kristus mestu www.kristusmestu.sk. Študenti sú vítaní byť súčasťou zborového života a zúčastňovať sa zborových akcií a služieb.

Podmienky prijatia
Ukončené stredoškolské vzdelanie
Odporúčanie od pastora
Osobné svedectvo
Osobný pohovor v Nitre
Pri prihláške sa uhrádza registračný poplatok 25 eur
Termín prihlásenia: najneskôr do 31. augusta 2018
Prihláška bude spustená ku koncu júna 2018.

ROČNÍK 2018/2019 - EXTERNÉ DVOJROČNÉ ŠTÚDIUM

Časový harmonogram (rozvrh)
Vyučovanie prebieha 1x/mesiac v sobotu od septembra do júna v čase 9:00 - 16:00.
Diaľkové štúdium prebieha formou blokového vyučovania. Náročnejšie predmety sa vyučujú jednu sobotu a výnimočne aj dve vyučovacie soboty. Menej náročné predmety sa vyučujú len polovicu vyučovacej soboty, a tak sa v priebehu jedného stretnutia preberajú dva rôzne predmety (doobeda jeden predmet, poobede druhý predmet).
Termíny vyučovacích sobôt budú zverejnené koncom júna 2018.

Predmety
Vyučovanie pozostáva z predmetov ako na dennom štúdiu.

Podmienky prijatia
Ukončené stredoškolské vzdelanie 
Odporúčanie od pastora
Osobné svedectvo
Osobný pohovor v Nitre
Pri prihláške sa uhrádza registračný poplatok 25 eur
Termín prihlásenia: najneskôr do 31. augusta 2018
Prihláška bude spustená ku koncu júna 2018.

Podmienky ukončenia
Účasť študentov na hodinách priamej výučby je povinná (okrem osobitých prípadov).
Študent sa pred začatím vyučovania podpíše na prezenčnú listinu.
Študenti robia skúšky a píšu práce.
Štúdium je po dvoch rokoch ukončené absolventskou slávnosťou s odovzdaním diplomu.
Štúdium nie je akreditované.

Financie
Pri mesačnej platbe: 25€ mesačne / 125€ semester / 250€ školský rok
Pri platbe na semester vopred: 115€
Pri platbe za školský rok vopred: 225€
Viac info TU.