Študijné programy

Gateway College otvára v akademickom roku 2017/2018 nasledovné formy štúdia: denné a externé a Gateway Open

Denný ročný program

Srdcom Gateway je ročný denný program, kde prebieha vyučovanie každý deň. Študenti dostávajú základy z teologických, biblických aj praktických predmetov ako napríklad Pozadie Starej a Novej zmluvy, Prebudenencká teológia, Duchovná formácia, Dejiny kresťanstva, Dejiny prebudenia, Duchovná orientácia, Misia v praxi, Úvod do evanjelizácie, Leadership, Nadprirodzená služba, Kázanie či Praktická služba deťom. Majú študentské bohoslužby, osobný mentoring a prax v rôznych oblastiach služby. Zúčastňujú sa misijných projektov. Sú v dennom kontakte s učiteľmi a intenzívne rastú. Je to najlepší spôsob, ako stráviť rok v príprave pre duchovnú službu a osobné formovanie. Školský rok začína koncom septembra a končí začiatkom júna.

Diaľkový dvojročný program

Štúdium je možné absolvovať aj diaľkovou formou. Takto trvá dva roky. Je založené na jednom dennom sústredení raz za 3-4 týždne, na osobnom štúdiu daných predmetov a praxi v domácom prostredí. Ak si nemôžeš dovoliť dennú formu štúdia, popri zamestnaní, rodičovských povinnostiach alebo inom vysokoškolskom štúdiu sa diaľkový program na Gateway dá zvládnuť. Študijný program obsahuje napríklad tieto predmety:  Pozadie Starej a Novej zmluvy, Prebudenencká teológia, Duchovná formácia, Dejiny kresťanstva, Dejiny prebudenia, Duchovná orientácia, Misia v praxi, Úvod do evanjelizácie, Leadership, Nadprirodzená služba, Kázanie či Praktická služba deťom.

Gateway Open

Okrem plnohodnotného štúdia na Gateway ponúkame aj štúdium niektorých predmetov samostatne. Takéto štúdium prebieha buď formou víkendových denných sústredení, večerne alebo blokovo. Záujemca si môže vybrať konkrétny predmet z aktuálnej ponuky, zúčastniť sa vyučovania a obdržať certifikát. V minulosti boli zrealizované kurzy: Systematická teológia, Dejiny prebudenia a Nadprirodzená služba, blokovo Úvod do evanjelizácie, Nadprirodzená evanjelizácia, Leadership, Manželské poradenstvo, Pentekostalizmus.