Profil absolventa

"Mobilizovanie a trénovanie duchovných lídrov novej generácie v srdci Európy"

 

MOBILIZOVANIE A TRÉNOVANIE: Reagujú na Božie povolanie a sú vedení do zrelosti v Kristovi

DUCHOVNÝCH LÍDROV: Sú zmocňovaní Duchom, aby prinášali jeho ovocie a praktizovali jeho dary

NOVEJ GENERÁCIE: Sú vychovávaní pre inovatívnu službu v zasahovaní životov

V SRDCI EURÓPY: Sú otvorení pre národy a vysielaní k národom