Prihláška

Obrázok používateľa admin

Jednoročný a dvojročný program (denné a externé štúdium)

Prihlasovací poplatok 25 Eur prosíme uhradiť na číslo účtu: SK6111000000002922890803; názov účtu: Gateway College spolu s odoslaním prihlášky. Ako popis platby uveďte svoje meno a priezvisko_druh programu (DENNE/EXT)_2017/18 Napríklad: Eva Kovacova_EXT_2017/18 alebo Peter Ziak_DENNE_2017/18).  Prihláška bude platná po uhradení prihlasovacieho poplatku. Štruktúrovaný životopis prosíme zaslať vo formáte Europass 
Po uzavretí prihlasovacieho konania budú uchádzači pozvaní na vstupné interview.

  Informačný leták 

Poznámka: Tento formulár sa netýka prihlasovania do programu Gateway Open, ktoré prebieha osobitne počas semestra.

Napíšte či ste členom zboru/cirkvi a ak áno, uveďte názov a mesto.
Uveďte meno osoby vo vedúcej pozíicii cirkevného zboru, farnosti alebo komunity (napr. pastor, predstavený farnosti, vedúci spoločenstva), ktorá poskytne uchádzačovi odporúčanie na štúdium v Gatewaway College. Predpokladom je aktívne pôsobenie uchádzača v spoločenstve, ktoré odporúčajúca osoba zastrešuje. Poznámka: Neplatí pre kurzy programu Gateway Open.
Neplatí pre kurz Worshipová škola.
Neplatí pre kurz Worshipová škola.
Popíšte ako plánujete financovať svoje štúdium na Gateway College.
Priestor na Vaše otázky, poznámky alebo pripomienky.
Priložte svoj životopis v niektorom z uvedených formátov: .pdf/ .doc/.docx/.rtf
Priložte svoje svedectvo o svoje ceste k viere o rozsahu jednej A4 vo formáte pdf, rtf, doc, docx.
V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise, svedectve o obrátení a iných prílohách súvisiacich s prihlásením sa na štúdium výlučne pre účely Gateway College, prostredníctvom stránky www.gatewaycollege a v rámci interného systému správy dát v Gateway College. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely administrácie štúdia na Gateway College. Súhlas je daný na dobu určitú počas trvania štúdia a po jeho ukončení do odvolania.
CAPTCHA
Táto otázka je kvôli testu, či ste ľudský návštevník, aby sa predišlo automatickým odoslaniam spamu.