Pozvánka na kurzy Gateway Open

GATEWAY OPEN

Gateway OPEN je program, v rámci ktorého ponúka Gateway College kurzy otvorené aj pre verejnosť. Cieľom kurzov je sprístupniť praktické a hodnotné informácie širšiemu publiku a ponúknuť tak možnosť napredovania a rastu v jednotlivých oblastiach. Gateway College ponúka jednorázové aj opakujúce sa kurzy na rôzne témy a v rôznych formátoch. Tento rok sa môžete prihlásiť na Kurz manželského poradenstva, Evanjelizáciu a čoskoro zverejníme aj ďalšie kurzy, ktoré budú otvorené v letnom semestri.

KURZ MANŽELSKÉHO PORADENSTVA

Dátum: 8., 9. a 10. november 2015

Počas troch večerov budú manželia Werner a Gabriele Rienas vyučovať na túto tému, v ktorej majú  obaja veľmi bohaté a cenné skúsenosti.
Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť, platba v hotovosti na mieste.

Cena kurzu je 10 Eur. Registrácia je záväzná (v nutnom prípade je možné ju zrušiť), platba v hotovosti na mieste. Kurz bude prebiehať v priestoroch školy  na ulici Fraňa Mojtu 18 v Nitre od 18,00.
Werner Rienas je pastor v zbore Life Church v Oregone.  Jeho manželka, Gabriele Rienas, je profesionálna psychologička a poradkyňa, ktorá sa dlhé roky venuje službe ženám. 

Registračný formulár: TU
................................................................................................................................................................

KURZ EVANJELIZÁCIA

Dátum: 24.-27. november 2015

Pozývame vás na štvordňový celodenný kurz o Evanjelizácii. Lektorom bude jeden z mála evanjelistov na Slovensku Pavle Cekov.
Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť.

Cena kurzu je 10 eur. Registrácia je záväzná (v nutnom prípade je možné ju zrušiť), platba v hotovosti na mieste.
Kurz bude prebiehať v priestoroch školy na ulici Fraňa Mojtu 18 v Nitre v dňoch 24.-27. Novembra od 9,00 do 16,00.

Pavle Cekov je Macedónčan vyše 20 rokov žijúci a slúžiaci na Slovensku. Pôsobí ako evanjelista a učiteľ evanjelizácie. Je riaditeľ Ambassadors for Christ Slovakia a intenzívne cestuje po celom svete, najmä po Balkáne.

Registračný formulár: TU

Platba v hotovosti na mieste
................................................................................................................................................................

Undefined
Tags: