Poslanie a hodnoty

 

POSLANIE GATEWAY COLLEGE:

"Mobilizovanie a formovanie duchovných lídrov novej generácie v srdci Európy."

Gateway College existuje, aby napĺňalo potrebu rozvoja nových lídrov pre novú generáciu v kontexte strednej Európy.

HODNOTY GATEWAY COLLEGE:

Akademická excelentnosť (HLAVA)
Duchovná formácia (SRDCE)
Praktická skúsenosť (RUKY)

Na Gateway nám ide o akademickú excelentnosť. Študent dostane odborné vzdelanie v oblasti biblickej, systematickej a praktickej teológie, v oblasti biblických jazykov a iných odborov relevantných pre službu v 21. storočí (jazyky, teológia, biblia, dejiny, vodcovstvo, stratégia služby).

Na Gateway nám ide o duchovnú formáciu. Kladieme rovnako silný dôraz na osobnú skúsenosť - duchovný rast, mentoring a pomazanie Svätého Ducha. Študenti, ktorí ukončia štúdium, budú duchovne zrelí a pripravení na službu aj vďaka osobnému prístupu a času, ktorí im venujú skúsení služobníci (nadprirodzený dotyk, atmosféra viery, slova a uctievania, oslobodenie, uzdravenie, charakter služobníka).

Na Gateway nám ide o praktickú skúsenosť. Neteoretizujeme. Sme srdcom v oblakoch, hlavou v Písme, ale rukami sa dotýkame ľudí. Súčasťou života na Gateway College je pravidelná praktická služba v cirkvi, ktorá študentom umožňuje rozvíjať svoje obdarovanie a schopnosti (misia, zakladanie zborov, sociálna služba, detská/mládežnícka služba, worshipová škola, uzdravovanie, prorokovanie, duchovné dary).