Názov

Názov Gateway* College je inšpirovaný príbehom Jákoba. Jákob zažil stretnutie s Bohom, ktoré zmenilo jeho život a odštartovalo naplnenie jeho povolania. Keď si unavený a zmätený počas svojej dlhej cesty k neznámej budúcnosti ľahol na kameň a zaspal, mal skúsenosť s otvoreným nebom. Boh prorocky hovoril do jeho života. Jeho cesta zrazu dávala zmysel a jeho život sa raz a navždy zmenil. Jákob sa z tejto skúsenosti postavil a povedal: "Naozaj, Hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel... Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebeská brána." (Genezis 28,16-17)

Gateway College je miestom stretnutia s Bohom, ktoré navždy poznačí tvoj život. Je miestom transformácie, ktoré ťa zmení a vloží smerovanie tvojej ceste. Je miestom, kde nebo je otvorené!

*gate (angl.) - brána, vchod, vráta, východ; way (angl.) - cesta, ulica, chodník; gateway (angl.) - cesta bránou