Kontakt

Adresa:
Gateway College
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Tel.:+421 908 130 099
E-mail: info@gatewaycollege.sk

IČO: 423 330 67
DIČ: 202 371 813

Číslo účtu: SK6111000000002922890803