DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA GATEWAY COLLEGE

Viac informácií >> 

 

Akademická excelentnosť

Odborné vzdelanie   v oblasti biblickej, systematickej a praktickej teológie.

Duchovná formácia

Silný dôraz na duchovný rast, mentoring a pomazanie Svätého Ducha.

Praktická skúsenosť

Rozvíjanie obdarovania a schopností prostredníctvom pravidelnej praktickej služby v cirkvi.

Profil absolventa

Každý absolvent Gateway College sa po ukončení štúdia bude vyznačovať kvalitami, ktoré ho pripravia na službu v rozličných prostrediach a podmienkach.

Študijné programy

Ponúkame bakalársky program s možnosťou špecifického zamerania podľa potrieb študenta. V ponuke sú tiež ďalšie štúdijné programy.