Financovanie štúdia

Štúdium na Gateway zahŕňa: prihlasovací poplatok, ktorý je súčasť podania prihlášky a školné poplatky za štúdium, ktoré sa uhrádzajú semestrálne alebo mesačne.

Prihlasovancí poplatok
25€

Školné poplatky za štúdium
(školský rok= 2 semestre, 1 semester= 4 mesiace)

Jednoročný denný program
pri mesačnej platbe: 75€ mesačne / 300€ semester / 600 € školský rok
pri platbe na semester vopred: 275€
pri platbe za školský rok vopred: 550€

Pri mesačnej platbe sa poplatok uhrádza do 15 dňa mesiaca (napr. do 15.10, 15.11.) daného roku.

Dvojročný program v externej forme

pri mesačnej platbe: 25€ mesačne / 125€ semester / 250€ školský rok
pri platbe na semester vopred: 115€
pri platbe za školský rok vopred: 225€

Pri platbe za mesiac sa poplatok uhrádza k termínu mesačného stretnutia.
Pri platbe na 1 semester vopred sa poplatok uhrádza do 15.  októbra daného roku.
 

Gateway Open
Pri platbe na 1 kurz: 40€ (pokiaľ nie je uvedené inak) 

Číslo účtu pre platby: SK61 1100 0000 0029 2289 0803; názov účtu: Gateway College;
Ako popis platby uvádzajte prosím: svoje meno_účel platby_obdobie, ako variabilný symbol obdobie, za ktoreho platbu uhrádzate.
Príklady: Kovac_skolne_10/201x, Kovacova_Gateway Open_12/201x