Study Programs

At Gateway College three types of study are offered in academic year 2014/2015: One year daily programme, external three year programme and Gateway Open

One year daily programme

Srdcom Gateway je ročný denný program, kde prebieha vyučovanie každý deň. Študenti dostávajú základy z teologických, biblických aj praktických predmetov. Majú študentské bohoslužby, osobný mentoring a prax v rôznych oblastiach služby. Zúčastňujú sa misijných projektov. Sú v dennom kontakte s učiteľmi a intenzívne rastú. Je to najlepší spôsob, ako stráviť rok v príprave pre duchovnú službu a osobné formovanie.

External three year programme

Štúdium je možné absolvovať aj diaľkovou formou. Takto trvá tri roky. Je založené na jednom dennom sústredení mesačne a osobnom štúdiu daných predmetov. Ak si nemôžeš dovoliť dennú formu štúdia, popri zamestnaní, rodičovských povinnostiach alebo inom vysokoškolskom štúdiu sa diaľkový program na Gateway dá zvládnuť.

Gateway Open

selected courses are offered as standalone mainly related to practical daily ministry in churches eg. Pastoral leadership, Worship School, Kids Ministry. The courses are taught once per a month.

Note: most of the courses are taught in Slovak language, adequate language competence expected.